• Montažne kuće HRAST MONT
 • Panonska bb, 22 305 Stari Banovci
 • +381 60 300 6256

Građevinska dozvola

ILokacijska i građevinska dozvola, Hrast Mont montažne kuće, Banovci, Srbija montažne kuće su kuće (tj. građevinski objekti), tako da i za njih važe zakoni o građevinskoj delatnosti, koji nalažu sakupljanje vrlo obimne  dokumentacije (u narodu to je kolokvijalno nazvano skupiti papire).

Potrebno je napomenuti da se zakoni često menjaju, da su konfuznu, da su građani vrlo često zbunjeni, i da je ovo odlična prilika za advokate, notare i ostale iz pravne sfere za dodatnu zaradu.

Sakupljanje dokumentacije možemo podeliti u dva koraka:

 • dobijanje lokacijske dozvole,
 • dobijanje građevinske dozvole
Dobijanje lokacijske dozvole
Zahtev za dobijanje lokacijske dozvole se predaje u opštini gde se podiže montažna kuća, i treba da sadrži nekoliko dokumenata:
 • 1.Informacija o lokaciji na kojoj se gradi objekat. U ovom dokumentu su skupljene informacije o parceli, nije obavezan ali dobro ga je imati (ne zna se ko će biti na šalteru). Zatim potrebno je imati dokaz o
 • 2.pravu svojine za datu lokaciju (vlasnički list). U ovom dokumentu je navedeno da li parcela ispunjava uslove da bude građevinska parcela. Ukoliko ne, potrebno je
 • 3.formirati građevinsku parcelu, unajmiti licenciranu geodetsku firmu, koja treba da pripremi elaborat i geodetski snimak, ti se papiri se šalju u Republički geodetski zavod koji izdaje Izveštaj o formiranju građevinske parcele.
 • 4.Obaviti konverziju zemljišta (ako je potrebno). Ukoliko se zemljište na kom se gradi objekt vodi kako poljoprivredno, industrijsko ili neko drugo, ono se mora prevesti u građevinsko zemljište (za to je potrebno prikupiti određenu sumu novca).
 • 5.Dobijanje tehničkih uslova za priključak na infrastrukturu (na električnu mrežu, vodovod, kanalizaciju, gas, itd.), za šta je potrebno je da se podnesu zahtevi svakom komunalnom preduzeću ponasob.
 • 6.Izvod iz katastra podzemnih instaacija.
 • 7.Idejno rešenje gradevinskog projekta - sadrži podatke o izgradnji i tehničku dokumentaciju (opis lokacije i  tipa objekta, opis konstrukcije i temelja, opis načina grejanja i hlađenja objekta, opis rešenja obezbeđenja iskopa temeljne jame, terena i susednih objekata), crtež izgleda objekta, njegov presek, planovi građevinskih osnova po etažama, plan krova.
Dobijanje građevinske dozvole

Nakon dobijanja lokacijske dozvole, podnosi se zahtev za građevinsku dozvolu. Uz ovaj zahtev se podnose još ovi dokumenti:
 • glavni projekat u tri primerka
 • izveštaj o izvršenoj tehničkoj kontroli
 • lokacijska dozvola
 • dokaz o pravu svojine
 • dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi i naknadi za uređivanje građevinskog zemljišta
Građevinska dozvola je najvažniji dokument i on sadrži sve potrebne informacije o:
 • investitoru,
 • objektu koji se gradi,
 • katastarskoj parceli i njenoj oznaci,
 • postojećim objektima koji se ruše,
 • roku završetka građenja
 • dokumentaciji na osnovu koje se izdaje građevinska dozvola
Po završetku izgradnje montažne kuće (tj. posle njene montaže) vrši se tehnički pregled i izdaje se upotrebna dozvola. I za ovu dozvolu je potrebno priložiti nekoliko dokumenata: kopija plana građevinske parcele, građevinska dozvola, dokaz o vlasništvu.

Na osnovu svega ovog jasno je da je za sakupljanje dokumentacije potrebno odvojiti više vremena nego za samo podizanje montažnih kuća.


Copyright © 2016 ProBiz All rights reserved.